domingo, 20 de febrero de 2022

Seminario 4/2022.-Traumatismos torácicos. Corpos estraños endobronquiais

 O dos traumatismos é un tema relevante da asignatura. É un tema transversal dado que son moitas as especialidades médicas e cirúrxicas que se ven implicadas nalgunha fase da atención ao paciente con un traumatismo torácico.

Nas seguintes ligazóns pódese descargar todo o material didáctico correspondente a este tema.

Material complementario:

Tema 33/2022.-Patoloxía da parede torácica

 O tema 38 resulta moi extenso, pois engloba nunha soa clase un grupo moi heteroxéneo e amplo de patoloxías que presentan o único nexo de afectar a parede torácica.

Durante a clase expositiva trátase de amosar e resumir os elementos esenciais de xeito que nos permita abarcar toda a patoloxía en 50 minutos.

Como material complementario aconsello ver os vídeos incluídos nesta outra publicacion do blog sobre a anatomia dos músculos gran dosal e serrato anterior. Poden axudar a comprender a elaboración dos colgallos miocutáneos empregados na reconstrucción da parede torácica.